0896 66 93 68; 0899 91 05 19
yordan.markov@jordanmconsult.com
office@jordanmconsult.com

Джордан М Консулт

СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ

Регистрация на фирми

Регистрация на нови фирми

Регистрацията на нова фирма отнема 3 до 5 дни.

Самото изготвяне на документи отнема 1 ден, ние ще свършим всичко вместо вас. За вас остава единствено избора на име на фирма и заверка при Нотариус и откриване на набирателна сметка в избрана от вас банка.

Ние даваме най-добра цена спрямо качеството на услугата!

Доверете се на Професионалистите! 

Регистрация на фирми: ЕООД, ООД – 230 лв. с включени държавни такси!

Ето и малко информация

Необходими документи: 

1. Белжка за внесен капитал. Издава се от банка по избор. Ако регистрирам ООД с капитал, който е по-висок от 2 лв. (установения в закона минимум), то за вписването е необходимо да бъде внесен поне 70% от капитала.

2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен). Трябва да е нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имам подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да искам от нотариалната кантора да ми го изготвят. Във втория случай, естествено, ще ми излезе “по-солено”. Нотариалната заверка на изготвен от мен документ ще ми струва 6 лв.

3. Учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД). Той трябва да съдържа:

  • име, седалище, адрес на управление на дружеството;
  • имена и лични данни на съдружниците;
  • предмет на дейност;
  • размер на капитала, както и стойността на вноските на съдружниците за ООД;
  • име и лични данни за управителя.

4. Учредителен протокол (ЕООД) или Протокол от Общото събрание на съдружниците (ООД). Той трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание, както и дневния ред на събранието.

5. Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител (ЕООД) или Решение на общото събрание за назначаване на управител (ООД). Мога да се самоназнача за управител при ЕООД; може съдружник да бъде назначен при ООД, а може да се назначи за управител трето, външно лице.